Consentiment de CookiesA Construccions Mecàniques Joan Jo Camps, S.L Utilitzem cookies propies necesaries pel bon funcionament del web.

Per més informació podeu consultar "política de cookies.

n° visites: 56932   |    |  Avís legal
banner

 Política de qualitat


POLITICA DE QUALITAT

CONSTRUCCIONS MECÀNIQUES JOAN JO CAMPS, SL, com a empresa de mecanitzats d’elements metàl·lics i no metàl·lics, així com muntatge d’utillatges a petició del client, té com objectiu principal satisfer els requeriments i les expectatives dels nostres clients, assegurant així la continuïtat a llarg termini de l’empresa.


Per això la direcció ESTABLEIX, DECLARA I ASSUMEIX els següents principis:

1.- La Qualitat dels nostres serveis és el resultat de les accions planificades i sistemàtiques de tots el processos de l’empresa i la millora continuada.

2.- Els requeriments contractuals, inclosos els legals i les expectatives dels clients són els criteris per establir el patró de qualitat dels nostres serveis i garantir la satisfacció dels nostres clients.

3.- La Qualitat dels nostres serveis és una tasca comú a tot el personal de l’empresa. Cada treballador de l’empresa, és responsable de la Qualitat de la seva feina.

4.- Disponibilitat dels recursos necessaris per garantir la Qualitat dels nostres fabricats i serveis.

5.- El Gerent és responsable d’impulsar la implantació de la política i els objectius de Qualitat, comprovant la seva aplicació, per tal de promoure de forma constant la presa de consciència, motivació i participació del personal.

6.- Potenciar la millora continua del sistema per millorar l’eficàcia interna.


La política de qualitat serà revisada anualment a la reunió de revisió per direcció. Aquesta serà revisada conjuntament amb els objectius de qualitat.